Cinque Terre                        

ໜ້າທຳອິດ ຫລັກສູດ ການເຄື່ອນໄຫວ ຫ້ອງຮຽນ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ທີ່ຕັ້ງ ອື່ນໆ...

ຄວາມຮູ້ດ້ານໄອທີ ຈະນຳພາພວກເຮົາແຂ່ງຂັນ ກັບຍຸກແຫ່ງໂລກາພິວັດ...

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) ຫລື ໄອທີ (IT) ເປັນອຸດສະຫະກຳໃໝ່ທີ່ມີການພັດທະນາການໄປຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນທົ່ວທຸກມູມໂລກ. ໄອ​ທີ (IT)​ ເປັນ​ຕົວ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ຊົງ ພະລັງ ​ແລະ​ ມີສັກກະ​ຍະ​ພາບ​ທີ່​ສຸດ. ວິທີການດໍາເນີນງານ ຫລື ການບໍລິຫານ ທຸກໆຢ່າງໃນ​ໂລກ​ກໍາລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄວາມ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ບັນດາຫົວໝ່ວຍ ທຸລະກິດໃນຍຸກ ປະຈຸບັນໄດ້ ຮັບຮູ້ ເຖີງ ​ເຄັດ ​ລັບ​ເພື່ອ​ຄວາມ ຢູ່​ລອດ​ຂອງທຸລະກິດຂອງຕົນ​ສອງ​ປະການຄື: ການນຳໃຊ້ເທັກໂລຊີເພື່ອເຂົ້າໃນການ ການບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລະກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ. ເມື່ອ​ທຸລະກິດ​ໃດ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ເທັ​ກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ທຸລະກິດ​ນັ້ນ​ຍ່ອມ​ມີ​ຄວາມ ສຳພັນ​ກັບ​ບຸກຄົນ​ຫຼື​ລູກ​ຄ້າ ເພີ່ມ​ຫຼາຍ ​ຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດ​ ສະໜອງ ດ້ວຍ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ຕາມ​ທີ່​​ຕົນຕ້ອງການໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນ​ເຫລົ່ານີ້ສາມາດ​ຮຽນ ​ຮູ້ຈາກ​ຂໍ້​ມູນ ​ທີ່​ຕົນ ​ເອງ​ໄດ້ຮັບ ແລະ ​ມີ​ການ​ພັດທະນາດ້ານຄວາມຮູ້ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​​ໄດ້ ການ​ພັດທະນາ​ການ​ດ້ານ​ເທັກ​ນິກທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ຍິ່ງ ເປັນການ​ເປີດ​ໂອກາດ ​ອັນ​ສໍາ ຄັນ​​ໃນ​ຂະຫຍາຍ​ທຸລະກິດ​​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​​​​ໄປ​ ໃນ ​ລະດັບສາກົນ​​.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ຢູ່ທຸກໆ ສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ເລີ່ມແຕ່ວຽກງານດ້ານຈັດການກັບ ເອກະສານ, ວຽກງານ ການບໍລິຫານ ເລີ່ມແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ຈົນເຖີງຂະໃຫຍ່..
ນີ້ຄຶບາງຕົວຢ່າງ ທີ່ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້: