ທັກສະ ຫລື ຄວາມຮູ້ດ້ານໄອທີ ຈະນຳພາພວກເຮົາແຂ່ງຂັນ ກັບຍຸກແຫ່ງໂລກາພິວັດ…

ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ICT) ຫລື ໄອທີ (IT) ເປັນອຸດສະຫະກຳທີ່ມີການພັດທະນາການຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ໃນທົ່ວທຸກມູມໂລກ. ໄອ​ທີ (IT)​ ເປັນ​ຕົວ​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ຊົງ ພະລັງ ​ແລະ​ ມີສັກກະ​ຍະ​ພາບ​ທີ່​ສຸດ. ວິທີການດໍາເນີນງານ ຫລື ການບໍລິຫານ ທຸກໆຢ່າງໃນ​ໂລກ​ກໍາລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄວາມ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ບັນດາຫົວໝ່ວຍ ທຸລະກິດໃນຍຸກ ປະຈຸບັນໄດ້ ຮັບຮູ້ ເຖີງ ​ເຄັດ ​ລັບ​ເພື່ອ​ຄວາມ ຢູ່​ລອດ​ຂອງທຸລະກິດຂອງຕົນ​ສອງ​ປະການຄື: ການນຳໃຊ້ເທັກໂລຊີເພື່ອເຂົ້າໃນການ ການບໍລິຫານ ແລະ ບຸກຄະລະກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ. ເມື່ອ​ທຸລະກິດ​ໃດ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ເທັ​ກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ທຸລະກິດ​ນັ້ນ​ຍ່ອມ​ມີ​ຄວາມ ສຳພັນ​ກັບ​ບຸກຄົນ​ຫຼື​ລູກ​ຄ້າ ເພີ່ມ​ຫຼາຍ ​ຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດ​ ສະໜອງ ດ້ວຍ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ຕາມ​ທີ່​​ຕົນຕ້ອງການໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນ​ເຫລົ່ານີ້ສາມາດ​ຮຽນ ​ຮູ້ຈາກ​ຂໍ້​ມູນ ​ທີ່​ຕົນ ​ເອງ​ໄດ້ຮັບ ແລະ ​ມີ​ການ​ພັດທະນາດ້ານຄວາມຮູ້ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​​ໄດ້ ການ​ພັດທະນາ​ການ​ດ້ານ​ເທັກ​ນິກທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ຍິ່ງ ເປັນການ​ເປີດ​ໂອກາດ ​ອັນ​ສໍາ ຄັນ​​ໃນ​ຂະຫຍາຍ​ທຸລະກິດ​​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​​​​ໄປ​ ໃນ ​ລະດັບສາກົນ​​. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ຢູ່ທຸກໆ ສຳນັກງານ ຫ້ອງການ ເລີ່ມແຕ່ວຽກງານດ້ານຈັດການກັບ ເອກະສານ, ວຽກງານ ການບໍລິຫານ ເລີ່ມແຕ່ຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ, ຈົນເຖີງຂະໜາດໃຫຍ່..

ນີ້ຄຶບາງຕົວຢ່າງ ທີ່ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້:

 • ສະຖາບັນການເງິນ, ລະບົບທະນາຄານ (ລະບົບບໍລິຫານລູກຄ້າ, ເງິນຝາກ, ເງິນກູ້, ການໂອນເງິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຕູ້ ເອທີເອັມ, ການສຳລະສະສາງຜ່ານລະບົບເອເຫລັກໂຕຣນິກ, ລະບົບອື່ນໆ…)
 • ສາຍການບິນ (ສາຍການບິນ, ຖ້ຽວບິນ, ຂໍ້ມູນຜູ້ໂດຍສານ, ການສັ່ງຈ່ອງປີ້ຍົນ, ອື່ນໆ….)
 • ພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງ ລະດັບກະຊວງ, ພະແນກ… (ລະບົບບໍລິຫານພະນັກງານ (ປະຫວັດພະນັກງານລັດຖະກອນ), ລະບົບເງິນເດືອນ, ລະບົບບັນຊີລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ ອື່ນໆ…)
 • ລະບົບບໍລິຫານ ການຂາຍ, ຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ..
 • ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ກວດຄົນເຂົ້າອອກເມືອງ ທັງບຸກຄົນພາຍໃນ, ແລະ ຕ່າງປະເທດ…
 • ລະບົບໃບບິນ, ເຊັນ: ລະບົບໃບບິນໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ໂທລະສັບ… ອື່ນໆ…
 • ລະບົບບໍລິຫານ ສາງເຄື່ອງ,​ ໂລຈິສຕິກ (Logistic) ອື່ນໆ…
 • ວຽກງານອື່ນໆ….
ຂໍ້ມູນເພີມເຕີມຂອງວິທະຍາໄລ: ກົດທີນີ້
 • ທັດສະນສືກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບ Education of Hongkong University
 • ຕໍ່ໜ້າວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ
 • ສະຖານທີກ້ວາງ
 • ມຸມໜຶ່ງຂອງວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ
 • css slider
 • ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ
ທັດສະນສືກສາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບ Education of Hongkong University1 ຕໍ່ໜ້າວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ2 ສະຖານທີກ້ວາງ3 ມຸມໜຶ່ງຂອງວິທະຍາໄລ ບີຊີທີ4 ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ5 ຮັບໃບປະກາດສະນິຍາບັດ6
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.6

 • ວິໃສທັດ (Vision):
  ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີແລະວິສະວະກຳຊອບ ແວຈະເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນທົ່ວສັງຄົມໂດຍການສະແດງຜົນງານດ້ານ ການອອກແບບແລະຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບແມ່ຂ່າຍຂໍ້ມູນການພັດ ທະນາຊອບແວແລະຜົນງານດ້ານການຮຽນຮູ້ແລະການຄົ້ນຄວ້າໃນລະດັບສູງ ວິທະຍາໄລຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 • ໜ້າທີ່ (Mission):
  ເອົາໃຈໃສ່,ແລະໃສ່ໃຈຕໍ່ນັກສຶກສາທຸກໆຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮໍ່າຮຽນ ໃນສະຖາບັນຢ່າງມີຈັນຍາບັນ, ສັດຈະທຳ, ແລະສິນລະທຳ. ຄວາມຮູ້ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານແລະການສື່ສານ(ICT)ສຳພັດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະຕ້ອງພັດທະນາແລະ ປັບປຸງຫລັກສູດການຮຽນການສອນ, ວິທີການສອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະໃຫ້ທັນກັບຍຸກ ໄອຊີທີ ປະຈຸບັນ.